online site builder

FILMOGRAFI - KORT VERSION

DOKUMENTARFILM

DOKUMENTARFILM TIL DR, TV2, DFI:

Rejsen til Amerika, 2017 – dokumentarserie til DRK i tre afsnit, om dengang fattige danskere rejste ud for at skabe sige et bedre liv og fremtid.

The unforgiven, 2017 – dokumentarfilm til DR, YLE. Kan man som krigsforbryder forlige sig med fortiden, når man har begået måske den værste forbrydelse af dem alle - at torturere og henrette uskyldige ofre i krigens hellige navn? Det spørgsmål har muslimen Esad Landzo stillet sig selv i de sidste mange år. Uden at finde svar. Men nu er han nået frem til en erkendelse. Han er nødt til at møde de mennesker, han gjorde til ofre under borgerkrigen i eks-Jugoslavien for snart 25 år siden - for kun igennem forsoning og tilgivelse, kan han sætte sig selv fri. Premiere på CPH Dox marts 2017. På DR 2017.

Præsidenten fra KBH NV, 2017 – 58.30 min, en dokumentarfilm til DR, DFI. Kan man springe ud som præsident og skabe et nyt og demokratisk Somalia efter 47 år i Danmark? Det tror den 67-årige Ahmed Dualeh på, da han pakker sin kuffert i Danmark og sætter kursen mod det land, som han mere end noget andet drømmer om at være med til at genopbygge ud fra de værdier, han har lært at sætte så stor pris på i Danmark. Premiere på CPH Dox marts 2017. På DR 2017.

Børn i angstens greb, 2016 – en dokumentarserie til DR1, vist primetime april og maj 2016 på DR1, om børn og unge med angst i Danmark.

De glemte Danskere, 2014 – 58.30 min. for DR TV om det danske mindretal i Sydslesvig.

Mit lykkelige liv som grøntsag, 2012 – 58.30 min primetime dokumentarfilm for DR1, NRK, SVT. Solgt til bl.a. USA, Polen m.fl. Vandt prisen EOP d’or 2013 – Prix CAP48 for bedste dokumentarfilm.

Men jeg vil ikke bytte, 2010 - en film om søskende til børn med handicap. Primetime til DR1.

Benjamins tragedie, 2008 – primetime, 28.30 minutters dokumentar til DR1. Da Benjamin var 11 år, fik hans far konstateret uhelbredelig kræft, og et år senere døde hans mor pludseligt af en hjerneblødning. Benjamin og hans et år ældre bror levede med deres dødssyge far i seks år, oplevede massivt svigt og sorg, og da faderen døde, var det nær gået galt for Benjamin.

Kampen om kemikalierne, 2008 – en 58.30 minutters dokumentarfilm om lobbyisme, for TV2 Danmark, Det Danske Filminstitut, m.fl.. Får kemikalieindustrien for meget indflydelse og sættes økonomiske fordele højere end sikkerhed for mennesker og miljø? Der er tale om lobbyisme på højt plan. For TV2 og Det Danske Filminstitut. Vandt prisen for bedste dokumentarfilm – EU´s journalistpris i 2008.

Når mor skal dø, 2008 – primetime, 28.30 minutters dokumentar til DR1. Hvert år oplever 45.000 unge, at deres far eller mor bliver alvorligt syg. I over 1, 5 år følger vi Kimmie og hendes mor, der er alvorligt syg af kræft. ”Når mor skal dø” er en dokumentarfilm om Kimies kamp for at forstå og forlige sig med morens sygdom.

Ud af grænselandet, 2007 - TV2, dokumentarprogram om traumatisk hjerneskadede.
Helvedes forgård, 2006 – 58.30 minutters primetime dokumentarfilm til DR1 om vold mod kvinder. Kirstens søn slår hendes mand, hans stedfar ihjel. Dokumentarfilmen fortæller historien.

Hvor går grænsen, 2006 – 58.30 minutters primetime dokumentarfilm om menneskerettigheder, dilemmaer, for DR1, Det Danske Filminstitut, m.fl.. Med stærke eksempler og nærværende optagelser og interviews tegner filmen et globalt billede af et højaktuelt dilemma, krydsfeltet mellem menneskerettigheder og sikkerhed. Optaget i Finland, USA, England, Tyskland og Bosnien. For Det danske Filminstitut, DR TV, Nordisk Film & TV Fond, YLE, m.fl.

Familiens råd, 2005 – 58.30 minutters primetime dokumentarfilm til DR1. Familierådslagning er en metode, der vinder mere og mere indpas især inden for børne- og ungeområdet. Metoden bygger på den grundlæggende antagelse, at alle familier har ressourcer, og at det er familien selv, der har de bedste forudsætninger for at vide, hvor skoen trykker – og komme med løsninger til gavn for barnet/den unge.

Hvad glor du på, 2005 - en dokumentarfilm om mødet mellem raske og børn med et handicap. Vi kender det alle. Pludselig står vi overfor en med handicap for første gang. Uforberedte. Og med en underlig følelse af skyld og skam over vores uvidenhed. Filmen er produceret i samarbejde med Børnerådet til DR TV B&U

Sig det ikke til nogen, 2004 – fire dokumentarfilm samt webside inkl. oplysnings- og undervisningsmateriale om seksuelt misbrug af drenge, primetime til DR1. I Danmark anmeldes hvert år mellem 500 og 600 tilfælde af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn. Men det reelle tal formodes at være langt større. Mange overgreb anmeldes nemlig ikke. Ca. 1/5 af overgrebene begås mod drenge. Det er et af de mest tabubelagte emner, denne serie på fire film ”Sig det ikke til nogen” tager fat på – om voksne mænd, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb.

Der var engang et barn - når et spædbarn dør, 2002 - En 58. minutters primetime dokumentarfilm til DR1 om spædbørnsdød i Danmark. Broadcastet primetime april 2002.

Diamantens blodige vej/Bloody diamonds, 2002 – en 58. minutters dokumentarfilm til TV2, som sætter fokus på bloddiamanter og følger deres vej fra afrikanske borgerkrige til smykkeforretninger i Antwerpen og København. Optaget i bl.a. Sydafrika, Namibia, England, Holland og Danmark. For TV2/Danmark, IBIS, VRT/Belgien, Multicanal/ Spanien og City Art (arabisk tv) og den tyske TV-station ARD.

Fanget i grænselandet, 2001 – en 58.30 minutters primetime dokumentarfilm, om fase 3 og fase 4 indenfor behandling af hjerneskaderamte børn og unge. Broadcastet primetime.
Af kærlighed og nød, 1999 - en 58.30 primetime dokumentarfilm om rehabiliteringen af hjerneskaderamte børn og unge i Danmark.. Broadcastet primetime på DR1 i november 1999.

For andre er livet en selvfølge, 1998 - en 40 min. dokumentarfilm om depressionens væsen. Produceret for bl.a. Hjerneåret i anledning af Hjerneåret 1997 og i co-produktion med DR TV-Fakta. Broadcastet primetime på DR i november 1998.

Streger i tiden, 1997 - en 50 minutters dokumentarfilm om dansk design. I co-produktion med DR TV1. Broadcastet primetime på DR1 d. 30. juli 1997. Konstant prøver vi at forbedre bygninger, redskaber, så de tilpasses vores ide om skønhedsidealer. Nøgleordet i denne udvikling er design.

Tilbage til livet, 1997 - en 58 minutters dokumentarfilm om hjerneskaderamtes vilkår i Danmark. Broadcastet primetime på DR TV1 i efteråret 1997.

Og efter torturen, 1995 - en dokumentarfilm fra Chile om repressionens og torturens konsekvenser i et samfund. I samarbejde med Rehabiliteringscentret for torturofre. Broadcastet primetime i DR. 

KAMPAGNER & CROSSMEDIA

www.digitaleliv.dk, 2017 – en kampagne og en webside til undervisningsbrug, der har til hensigt at skabe og fremme en nødvendig indsats for, at børn og unge så sikkert og trygt som muligt kan færdes på digitale medier og på internettet.
www.digitaleliv.dk

Når mistanken opstår, 2017 – en kampagne samt en webside, der sætter fokus på mistanker, udredninger og afklaringer om seksuelle overgreb mod børn og unge. Siden henvender sig til sundhedsprofessionelle, lærere, socialrådgivere, pædagoger og politi. I samarbejde med Børnerådet. Lanceret i februar 2017.

sundeunge.dk, 2017 – et stort digitalt læringsmateriale inkl. webside, film, undervisningsmateriale samt kampagne til unge på erhvervsskolerne i Danmark, lærerne og lederne, i samarbejde med Nationalt Videnscenter Kosmos. www.sungeunge.dk. Lanceret januar 2017.
sundeunge.dk

Rettigheder, voksenansvar og magtanvendelse overfor anbragte børn og unge, 2016 – film om magtanvendelse, til børn og unge, fagpersoner og plejeforældre. For Socialstyrelsen. Lanceret januar 2017.
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/rettigheder

Virker samarbejdet, 2016 – et digitalt og interaktivt læringsmateriale, som sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem det sundhedsfaglige personale på hospital og praksis. https://www.regionh.dk/virker-samarbejdet/Sider/default.aspx
For Regionhovedstaden.

Vær ikke bange for angsten, 2016 – en webside om børn og unge med angst, til oplysning og undervisning, til børn, unge, voksne og fagpersoner. http://angstforeningen.dk/vaerikkebange/

Bryd tavsheden, 2015 – produktion af film, digitalt undervisningsmateriale inkl. vejledning samt kampagnefilm om afstigmatisering af psykisk sygdom. Se mere på http://en-af-os.dk/brydtavsheden/index.html

At leve i nuet, 2013 – en dokumentarisk undervisningsfilm, nærværsøvelser og en informationsguide om mindfulness, produceret for bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Til brug i oplysnings- og undervisningssammenhænge. www.kognitivcenterfyn.dk

Ældre og ensomhed, 2012 – en kampagne inkl. selvstændig webside inkl. film, m.m. om ældre og ensomhed og om hvordan ensomhed kan håndteres og afhjælpes, til både fagpersonale, ældre selv og deres pårørende. For EGV Fonden, Ældre Gamles Værn.
http://www.servicestyrelsen.dk/handicap/socialpsykiatri/aktuelt/laengsel-efter-naerhed

Længsel efter nærhed, 2012 - 7 film om ensomhed, venskab og kærlighed. Fortalt af medarbejdere og brugere af socialpsykiatrien. Behovet for nærhed er en del af det at være menneske. Når man stræber efter tæt kontakt, kærlighed og seksualitet er alle mennesker sårbare, og mennesker med en psykisk lidelse er særligt sårbare. Filmen henvender sig primært til medarbejdere inden for socialpsykiatrien, men mange brugere og pårørende vil også kunne få gavn af den.
Vi knækker mobbekurven, 2011 – en dokumentarisk inspirationsfilm og guide om mobning og trivsel, til lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forældre, m.fl.. Produceret for bl.a. fonde.

Retten til mig, 2011 – en kampagne / multimedieproduktion om unges rettigheder i forhold til seksualitet, seksualliv og privatliv I samarbejde med Red Barnet og Sex & Samfund.. www.rettentilmig.dk

Ungpuls, 2011 – i samarbejde med Dansk Skoleidræt, et digitalt og tværfagligt undervisningsmateriale om unges liv og sundhed med udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb. Materialet er udviklet i samarbejde med elever og undervisere, primært for skolens ældste elever i 8. – 10. kl. samt for unge ved ungdomsuddannelserne.

Lifecalculator, 2010 – en kampagne/multimedieproduktion om kost, motion og rygning til de 14 – 16-årige, for Hjerteforeningen, til brug i folkeskolen, hjemme, ungdomsklubben, m.m..

Et liv i Danmark, 2010 – en 100 minutters danmarksfilm til indvandringsprøven, m.m. for Integrationsministeriet, oversat til 18 sprog, m.m., for Integrationsministeriet.

Et anderledes barn, 2009 – en 28.30 minutters dokumentarfilm og guide om to familier og deres dagligdag med et barn, der har en børnepsykiatrisk sygdom. Vi følger Tobias, en 10-årig dreng, som har fået stillet diagnosen ADHD og August på 11 år, der lider af AS. For Sygekassernes Helsefond.

For ung til stress, 2009 – en 28.30 minutters dokumentarfilm inkl. guide, øvelser, links, m.m. om unge og stress, produceret til DR og til brug i undervisningsmæssige sammenhænge, m.m..

Talentudvikling i Danmark, 2009 – 5 film, en webside og et undervisningsmateriale om udvikling af talenter. For bl.a. Undervisningsministeriet.

Piger og IT, 2008 – en film om piger i it-branchen, for bl.a. Undervisningsministeriet og IT-brancheforeningen.

Terrorisme i guds navn, 2008
- Kampen mod terror har skiftet kampzone. Terrortruslen er rykket til Europa og den kommer nu indefra. Formålet med film og undervisningsmaterialet ”Terror i guds navn” er at give indsigt, skabe debat og afdække grobunden for den globale terrorisme, som foregår i verden – og i Danmark. Til brug uddannelsessammenhænge på gymnasier, efter- og højskoler, universiteter, m.fl..

At se angsten i øjnene, 2007 - En dokumentarfilm og en undervisningsfilm om forebyggelse og behandling af eksamens- og præstationsangst inkl. tilhørende undervisningsmateriale. Dvd'en henvender sig desuden til lærere, studievejledere, HR-ansvarlige, m.fl, der gennem deres arbejde møder mennesker med eksamens- og præstationsangst.

Hva’ har du gang i?, 2007- en kampagne samt et interaktivt spil, to film og et materialehæfte om
konfliktmægling. Distribueret til alle landets skoler. I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, BG Fonden, Socialministeriet, m.fl

Spil for livet, 2006 - en dokumentarisk undervisningsfilm om ludomani, til brug på undervisningsinstitutioner, f.eks. gymnasier, folkeskoler, seminarer, m.fl..
Ud af grænselandet…, 2006 - to film og et undervisningshæfte om traumatisk hjerneskade, for Videnscenter for Hjerneskade, til brug til opkvalificering af medarbejdere inden for hjerneskadeområdet.
Når kærligheden bliver til vold, 2005 - i Danmark skønnes det, at op mod 80.000 kvinder hvert år bliver udsat for vold eller trusler om vold fra deres partner eller tidligere partner. Kampagne, dokumentarisk undervisningsfilm, til uddannelse og opkvalificering af fagpersonale.

Det drejer sig om kontakt, 2004 – film og undervisningsmateriale. Det er kontakten mellem bruger og medarbejder i det socialpsykiatriske arbejde, denne DVD handler om. To film og et undervisningsmateriale om kontakten mellem bruger og medarbejder i socialpsykiatrien. For Videnscenter for Socialpsykiatri.

Når tavsheden taler, 2004 - når tavsheden taler viser, hvordan samtaler og situationer opleves, når tavsheden er besværlig, pinlig og smertefuld eller måske blot irriterende og frustrerende, henvender sig til medarbejdere i social- og sundhedssektoren, virksomhedsledere og –konsulenter, psykologer, præster, lærere i folkeskolen og på gymnasier, seminarier, højskoler, universiteter osv.

Efterladte efter selvmord, 2004 – tre dokumentarfilm og et undervisningsmateriale om efterladte efter selvmord, til landsdækkende tv DR, oplysningsbrug, m.m..

Børn og samtale, 2003 – flere film om børn og den gode samtale, til undervisningsbrug i folkeskolen.

Hvad med det danske måltid og den danske madkultur, 2002 – en danmarksfilm om den gode madkultur i Danmark, til DR, m.fl.

Grundtvig – liv og tanker, 2001 - et multimedie- og undervisningsprojekt om Grundtvigs liv og tanker.

Neuropsykologisk rehabilitering i Danmark, 2000 - en oplysnings- og uddannelsesvideo om genoptræning af hjerneskadede i Danmark. Produceret for de syv genoptræningscentre i Danmark.

Vil du lege, 1998 - en dokumentarfilm om legens kvalitet og betydning for børn og voksne. Til idrætsorganisationer, lærer- og pædagogseminarier, amtscentraler, m.fl..

Rødt kort til skaden - 1995-1996 - Kampagne, 7 programmer, oplysnings- og undervisningsmateriale om forebyggelse af idrætsskader, hvor målgruppen er de 13-18 årige. For Amtsrådsforeningen, Kulturministeriet, Sundhedsministeriet og Danmarks Idræts-Forbund.

Hold ryggen fri, 1996 - to oplysningsfilm om forebyggelse af rygproblemer, for Gigtforeningen.

FELDBALLE FILM & TV 
_

Windelsvej 37
5000 Odense C
+45 20 33 78 01

FACILITY
_

H. C. Andersens Gade 6 B
5000 Odense C

KONTAKT OS
_

Email
info@feldballefilm.dk