best free website templates

UDVALG AF PRODUKTIONER

UDVALGTE DOKUMENTAR

BENJAMINS TRAGEDIE

Tragedier rammer i flæng, men drengen Benjamin blev særlig hårdt ramt.
Da han var 11 år, fik hans far konstateret uhelbredelig kræft, og et år senere døde hans mor pludseligt af en hjerneblødning.

Benjamin og hans et år ældre bror levede med deres dødssyge far i seks år, oplevede massivt svigt og sorg, og da faderen døde, var det nær gået galt for Benjamin.

Prime time Danmarks Radio, 28.30 min.

SIG DET IKKE TIL NOGEN

Fire dokumentarfilm samt omfattende webside inkl. oplysnings- og undervisningsmateriale om seksuelt misbrug af drenge, primetime til DR1.
I Danmark anmeldes hvert år mellem 500 og 600 tilfælde af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn. Men det reelle tal formodes at være langt større.

Mange overgreb anmeldes nemlig ikke. Ca. 1/5 af overgrebene begås mod drenge.
Det er et af de mest tabubelagte emner, denne serie på fire film ”Sig det ikke til nogen” tager fat på – om voksne mænd, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb.

Prime time Danmarks Radio, 4 dokumentarfilm á 58.30 min.

UDVALGTE KAMPAGNER

EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom.

Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet.

SUNDE UNGE

www.sundeunge.dk er et digitalt undervisnings- og inspirationssite om sundhed, som med humor og i en positiv ånd formidler viden og centrale problemstillinger om sundhed med fokus på: 

KRAM – Kost, Røg, Alkohol og Motion
.

www.sundeunge.dk henvender sig til elever, undervisere, vejledere, ledere m.v. på de erhvervsrettede uddannelser.

UDVALGTE CROSSMEDIA

DIGITAL MOBNING

I tre interaktive dilemmafilm får eleverne mulighed for at relatere sig til børn og unges egne historier og virkelighedsnære dilemmaer om digital mobning og chikane. 

I de tre dilemmafilm formidles forskellige problematikker om digital mobning og chikane. I hver film skal eleverne vurdere og vælge mellem forskellige måder at håndtere problemet på.

Afhængigt af hvilket valg de træffer, bliver de i filmen ført til en ny dilemmasituation, som er afledt af det valg, de traf.

RETTEN TIL MIG

www.rettentilmig.dk er et crossmedia-projekt, der sætter fokus på og lægger op til debat om unges egne rettigheder til deres seksualliv og seksualitet.

Materialet er udviklet til brug på 7.-10. klassetrin og består af korte dokumentarfilm, et interaktivt spil og links om unges rettigheder til deres egen krop, seksualitet og privatliv.

Materialet er udviklet i et samarbejde med Sex & Samfund og Red Barnet.

FELDBALLE FILM & TV 
_

Windelsvej 37
5000 Odense C
+45 20 33 78 01

FACILITY
_

H. C. Andersens Gade 6 B
5000 Odense C

KONTAKT OS
_

Email
info@feldballefilm.dk